รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • บุคลากร ม.นครพนม ร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตรเวทีพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวแบบมีส่วนร่วม เพื่อขับเคลื่อนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

บุคลากร ม.นครพนม ร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตรเวทีพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวแบบมีส่วนร่วม เพื่อขับเคลื่อนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2023-05-20 19:58:50 252

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดอบรมหลักสูตรเวทีพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวแบบมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยมี นายวีระพงษ์ กังวานนวกุล ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและขับเคลื่อนสังคม กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธาน ณ โรงแรมเวลาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2566

ทั้งนี้ มีอาจารย์จุฑาลักษณ์ แสนโท หัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้หัวข้อ “สื่อเพื่อการส่งเสริมสิทธิและการเท่าทันเฝ้าระวังสื่อในกลุ่มเด็กเยาวชนเปราะบางและกลุ่มผู้พิการ” โดยมี ดร.เนตรดาว ยั่งยุบล นักวิชาการอิสระ นายเกียรติศักดิ์ ศิริเกตุ ผู้ประสานงานเครือข่ายผู้สื่อข่าวภูมิภาค (ประจำภาคตะวันออกเฉียง) และนางสาวนิภาภรณ์ แสงสว่าง ผู้ประสานงานโครงการ ฯ เป็นวิทยากรร่วม

นอกจากนี้ นายพัฒนะ พิมพ์แน่น นักประชาสัมพันธ์ งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม และในฐานะนักสื่อสารอิสระและนักครีเอเตอร์ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นเชิงสังคม บทบาทการทำงานด้านสื่อสื่อสารมวลชนแก่ผู้ที่เข้าร่วมอบรม เพื่อเป็นแนวทางสร้างสื่อที่ปลอดภัยให้กับสังคม

ด้าน นายวีระพงษ์ กังวานนวกุล ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและขับเคลื่อนสังคม กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า การจัดอบรมหลักสูตรเวทีพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวแบบมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับปัญหาเชิงจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพของสื่อใหม่และสื่อดั้งเดิม ที่ควรเร่งรณรงค์และส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นต่อแนวทาง Media Ombudsman จริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน บทบาทและหน้าที่ของสื่อมวลชน และแนวทางการกำกับดูแลตนเอง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ภายใต้เสรีภาพอย่างสมดุลบทบาทและแนวทางการดำเนินนโยบายของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ นายวีระพงษ์ กล่าว

ซึ่งมีผู้แทนจาก 4 ภาคส่วน ได้แก่ ภาควิชาการ นักวิชาการด้านสื่อและด้านนิเทศศาสตร์, สภา สมาคม มูลนิธิ องค์การเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับสื่อดั้งเดิมและสื่อออนไลน์, ผู้ประกอบการสื่อ ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรสื่อ ผู้มีอาชีพสื่อมวลชน รวมทั้งองค์กรวิชาชีพด้านสื่อทั้งดั้งเดิมและสื่อออนไลน์ และ องค์การตัวแทนผู้ชม ผู้ฟังผู้บริโภคสื่อ  องค์กรภาคประชาชน ประชาคมที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรม

ข่าว : พัฒนะ พิมพ์แน่น

HOT LINK