รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม เป็นเจ้าภาพประชุมวิชาการนานาชาติ ECTI – CON 2023 เวทีนำเสนอผลงานวิจัยและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม จาก 9 ประเทศทั่วโลก

ม.นครพนม เป็นเจ้าภาพประชุมวิชาการนานาชาติ ECTI – CON 2023 เวทีนำเสนอผลงานวิจัยและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม จาก 9 ประเทศทั่วโลก

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2023-05-18 13:07:10 324

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 นายสมยศ สีแสนซุย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ECTI – CON 2023 ซึ่งจัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมี ศ.ดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล นายกสมาคม ECTI เป็นประธานเปิดงาน มี รศ.ดร.สุทธิภัทร ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวรายงาน ณ ห้องแกรนด์บอลลูน โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ECTI – CON 2023 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 20 โดยทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นเจ้าภาพจัดประชุม ระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2566 มีนักวิจัยทั้งไทยและต่างชาติร่วมนำเสนอผลงานมากกว่า 190 ผลงาน จาก 9 ประเทศ และจาก 30 มหาวิทยาลัยทั่วโลก ในกลุ่มวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics) คอมพิวเตอร์ (Computer) โทรคมนาคม (Telecommunication) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 

รศ.ดร.สุทธิภัทร ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวว่า การจัดเวทีประชุมวิชาการระดับนานาชาติในกลุ่ม ECTI มหาวิทยาลัยนครพนมได้เป็นเจ้าภาพดำเนินงานมาแล้วจำนวน 4 ครั้ง ในปี 2013 ปี 2020 ปี 2021 และครั้งล่าสุด ปี 2023 ถือเป็นการแสดงศักยภาพของอาจารย์และทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยนครพนม ที่มีความพร้อมทางด้านวิชาการ งานวิจัย รวมถึงเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และการสร้างเครือข่ายด้านวิชาการจากมหาวิทยาลัยทั่วโลก 

ทั้งนี้ ยังมีผลงานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยนครพนมที่ผ่านการพิจารณา และได้ร่วมนำเสนอ 8 บทความ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิทยาลัยธาตุพนม นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครพนม เข้าร่วมนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างประสบการณ์และแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รศ.ดร.สุทธิภัทร กล่าว

ด้าน ศ.ดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล นายกสมาคม ECTI กล่าวว่า การประชุมวิชาการระดับนานาชาติในกลุ่ม ECTI ถือเป็น "Big Event" ในประเทศไทย ที่กลุ่มวิศวกรรมต้องรู้จักสมาคมนี้ ซึ่งทางสมาคมมุ่งหวังให้นักวิชาการจากทั่วประเทศได้มาคุยกันในเรื่องของความก้าวหน้าทางวิชาการ เพราะอย่าลืมว่างานนี้เรามีระดับศาสตราจารย์หลายคนที่อยู่ในกลุ่ม ECTI หากใครที่จะโชว์หรือนำเสนอผลงาน นอกจากจะเห็นความเป็นมืออาชีพแล้ว เวทีนี้นักวิชาการจะได้ช่วยกันพัฒนาผลงานวิจัย ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการในประเทศ และที่สำคัญยังสามารถนำผลงานวิชาการตีพิมพ์ลงในฐานข้อมูลต่างประเทศในราคาที่ไม่สูงมากอีกด้วย ศ.ดร.วุฒิพงศ์ กล่าว

สำหรับเวทีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ECTI – CON 2024 ครั้งที่ 21 ผลจากการประชุมจะมี 2 มหาวิทยาลัยร่วมเป็นเจ้าภาพ คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-30 พฤษภาคม 2567

ส่วนรางวัลในกลุ่มต่าง ๆ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=NPUThailand&set=a.6360472157351810

ภาพ/ข่าว : พัฒนะ พิมพ์แน่น

HOT LINK