รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำน้องใหม่ไหว้ 3 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ ปลูกจิตสำนึกด้านจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2566

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำน้องใหม่ไหว้ 3 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ ปลูกจิตสำนึกด้านจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2566

นายสุรศักดิ์ เข็มปัญญา 2023-05-15 12:24:33 202

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 อาจารย์ชัยกร บางศิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 “พาน้องใหม่ไหว้ 3 สิ่งศักดิ์สิทธิ์" โดยได้นำน้องใหม่ไหว้สักการะพระวิษณุกรรม บริเวณหน้าเสาธงคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไหว้พระธาตุนคร ถวายสังฆทาน ปัจจัยไทยธรรม ห่มผ้าพระธาตุ ฯ บริเวณวัดมหาธาตุ อ.เมืองนครพนม และไหว้องค์พญาศรีสัตตนาคราช พร้อมรำบวงสรวง บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช อ.เมืองนครพนม

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตอาสา เพื่อประโยชน์แก่สาธารณะ ด้วยการอาสาเก็บเศษขยะบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงในเขตเทศบาลเมืองนครพนม โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาใหม่ระดับอาชีวศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

ภาพ/ข่าว: งานประชาสัมพันธ์ ITECH NPU

HOT LINK