รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • วพบ.นครพนม มนพ. จัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

วพบ.นครพนม มนพ. จัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

นายวุฒิธิกรณ์ ประพัศรางค์ 2023-05-12 18:19:46 170

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ์ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้อาจารย์ดวงใจ บุญคง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณบุญธรรมบุญเศรษฐ์ จ.อ.ธนากร เมืองสำนัก หน่วยฝึกอบรมดับเพลิง เทศบาลเมืองนครพนม และสมาคมกู้ภัยศรีสัตต นครพนม เป็นวิทยาการของหลักสูตรนี้ โดยการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์เพลิงไหม้อย่างถูกวิธี โดยการอบรมให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ พร้อมด้วยการจำลองสถานการณ์เพลิงไหม้ให้ผู้เข้าร่วมสามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัย ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วม ณ ห้องประชุมพลตำรวจเอกสนอง วัฒนวรางกูร ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม  และโดมสนามกีฬาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 


ภาพ/ข่าว : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK