รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • วพบ.นครพนม เข้าร่วมพิธีสดุดีคุณความดี มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล และพิธีปฏิญาณตน เนื่องในวันพยาบาลสากล

วพบ.นครพนม เข้าร่วมพิธีสดุดีคุณความดี มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล และพิธีปฏิญาณตน เนื่องในวันพยาบาลสากล

นายวุฒิธิกรณ์ ประพัศรางค์ 2023-05-12 18:17:44 717

วพบ.นครพนม เข้าร่วมพิธีสดุดีคุณความดี มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล และพิธีปฏิญาณตน เนื่องในวันพยาบาลสากล

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ์ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีสดุดีคุณความดี มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล และพิธีปฏิญาณตน เนื่องในวันพยาบาลสากล ซึ่งมีนายแพทย์ธนสิทธิ์ ไพรพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วม เพื่อเป็นการยกย่องวิชาชีพพยาบาล และรำลึกถึงมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ให้กำเนิดวิชาชีพพยาบาลและเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญด้านสาธารณสุข โดยได้อุทิศตนเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์จนเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วไป ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ ชั้น 5 อาคารอำนวยการและอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพนม 

ภาพ : เวชนิทัศน์ โรงพยาบาลนครพนม 

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม #วันพยาบาลสากล

HOT LINK