รอบรั้วกันเกรา

คณะครุศาสตร์ มนพ. จัดประชุมบุคลากร ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

นายณัฐวรรธน์ ตันรัตนกุลชัย 2023-05-10 09:14:25 602

คณะครุศาสตร์ มนพ. จัดประชุมบุคลากร ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

วันอังคาร ที่ 9 พฤษภาคม 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้จัดการประชุมบุคลากร ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ขึ้น ณ ห้องประชุมจตุรวิทย์ (143) ชั้น 4 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในการประชุม คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมด้วยความพร้อมเพรียง การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อชี้แจงข้อราชการในการบริหารงานต่างๆ ภายในคณะฯ


ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ. 

HOT LINK