รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม รับธงเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 16 ( EENET 2024)

ม.นครพนม รับธงเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 16 ( EENET 2024)

นายสุรศักดิ์ เข็มปัญญา 2023-05-03 17:17:14 645

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 19.00 น. อาจารย์สมยศ สีแสนซุย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานรับธงเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 16 (EENET 2024) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธี ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม
งานประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 15 ( EENET 2023) ครังนี้ จัดโดยสมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) (IEEE PES – Thailand) ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือด้านวิศวกรรมไฟฟ้าของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยและองค์กรต่างๆ ได้นำเสนอผลงานวิจัย บทความวิชาการ ผลงานนวัตกรรมและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ การวัดคุม นวัตกรรมและระบบควบคุม ตลอดจนงานสาขาอื่นที่ใกล้เคียง โดยจัดการประชุมมาแล้ว 14 ครั้ง และในปี 2566 สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) ร่วมกับเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า (EENET) มอบหมายให้ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งที่ 15 และในปี 2567 มหาวิทยาลัยนครพนมได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 16 ( EENET 2024)

ภาพ/ข่าว: งานประชาสัมพันธ์ ITECH NPU

HOT LINK