รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม เข้าร่วมพิธีเปิดทำการอาคารที่ทำการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครพนม

ม.นครพนม เข้าร่วมพิธีเปิดทำการอาคารที่ทำการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครพนม

นายไชยา สอนไชยา 2023-04-27 10:32:10 823

ม.นครพนม เข้าร่วมพิธีเปิดทำการอาคารที่ทำการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครพนม

วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ยตะโคตร รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนมเข้าร่วมพิธีเปิดทำการอาคารที่ทำการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครพนม ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดนครพนม ณ อาคารที่ทำการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครพนม เลขที่ 241 หมู่5 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีพลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานในพิธี
ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK