รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ม.นครพนม ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

นายปิติพงษ์ เหล่าหงษ์สา 2023-04-20 17:52:28 8,208

วันนี้ (20 เมษายน 2566) เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยนครพนม อาจารย์สมยศ สีแสนซุย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนม ตามวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน” โดยมีทีมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ ได้จัดให้มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย รักษาราชการอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดี/ผู้อำนวยการ จากหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม ณ ห้องพนมเมธี ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม

ภาพ/ข่าว: งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK