รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มนพ. เข้าพบรักษาราชการแทนอธิการบดี หารือสร้างความร่วมมือระหว่าง มนพ. กับ สสส.

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มนพ. เข้าพบรักษาราชการแทนอธิการบดี หารือสร้างความร่วมมือระหว่าง มนพ. กับ สสส.

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2023-04-11 12:55:49 286

วันที่ 11 เมษายน 2566 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ผศ.ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.คณิน เชื้อดวงผุย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัยและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดร.อนุวัฒน์ พลทิพย์ อาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าพบนายสมยศ สีแสนซุย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยนครพนมกับสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์เพื่อเชื่อมประสานภาคีเครือข่ายสุขภาวะภาคอีสาน ดำเนินโครงการ โดยมีแผนหารือความร่วมมืออย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ต่อไป นอกจากนี้ นายสมยศ สีแสนซุย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายแนวทางให้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ดำเนินการยกร่างข้อเสนอโครงการจัดตั้งวิทยาลัยผู้สูงอายุและสถาบันพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อนำไปสู่การพิจารณาดำเนินการต่อไป

ภาพ/ข่าว: งานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม


HOT LINK