รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • วพบ.นครพนม จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมสงกรานต์ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสปีใหม่ไทย

วพบ.นครพนม จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมสงกรานต์ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสปีใหม่ไทย

นายวุฒิธิกรณ์ ประพัศรางค์ 2023-04-05 17:23:40 322

วันที่ 5 เมษายน 2566 ณ โดมสนามกีฬาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ์ รักษาราชการแทนคณบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุรีรัตน์ กอเจริญยศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2565 ภายใต้กิจกรรมสงกรานต์ และมีนายคณิน เสนจันตะ นายกสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ขอพรกันอย่างพร้อมเพรียง เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสปีใหม่ไทย  

โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุง ส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย  และส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตทีพึงประสงค์ของวิทยาลัยฯ ในด้านของการเห็นคุณค่า ภาคภูมิใจในภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งประเพณีสงกรานต์นี้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทยที่มีมาอย่างยาวนาน ผ่านการจัดกิจกรรม สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่  ซุ้มกิจกรรมรำวง และซุ้มการเล่นน้ำสงกราต์ ซึ่งบรรยายกาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน 

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #สงกรานต์ประจำปี2566

HOT LINK