รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม ต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยวิงห์ ประเทศเวียดนาม ในโอกาสเข้าหารือความร่วมมือทางการศึกษา

ม.นครพนม ต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยวิงห์ ประเทศเวียดนาม ในโอกาสเข้าหารือความร่วมมือทางการศึกษา

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2023-04-04 18:04:38 381

วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. นายเทียมศักดิ์ เวียงศรีประเสริฐ กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วย นายสมยศ สีแสนซุย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ต้อนรับ รองศาสตราจารย์ มาย วัน จุง (Mai Van Chung) หัวหน้าฝ่ายวิทยาศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ พร้อมคณะ จากมหาวิทยาลัยวิงห์ ประเทศเวียดนาม (Vinh University, Vietnam) ในโอกาสเข้าหารือความร่วมมือทางการศึกษา ตลอดจนแนวทางการพัฒนาการศึกษาในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนม และมหาวิทยาลัยวิงห์ โดยมีคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องพนมเมธี ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

ทั้งนี้ นายสมยศ สีแสนซุย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ได้นำเสนอข้อมูลด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้กับคณะจากมหาวิทยาลัยวิงห์ ประเทศเวียดนาม ซึ่งก่อนหน้านี้มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับสถาบันการศึกษาในประเทศเวียดนามหลายแห่ง โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาของบุคลากรและนักศึกษาของทั้งสองประเทศ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ของการแพร่ระบาดโควิด-19 ทั่วโลกมีความรุนแรง จึงทำให้ความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศเกิดความไม่ต่อเนื่องและการดำเนินงานไม่เต็มประสิทธิภาพ และเมื่อสถานการณ์ดังกล่าวได้เข้าสู่ภาวะปกติ ทางคณะผู้บริหารของทั้งสองสถาบันจึงมีความคิดเห็นตรงกันที่จะหารือความร่วมมือทางการศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการศึกษาในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

นอกจากนี้ ทางคณะผู้บริหารของคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยนาหว้า และวิทยาลัยธาตุพนม ยังได้นำเสนอหลักสูตรการศึกษาในระดับต่าง ๆ ให้กับทางคณะจากมหาวิทยาลัยวิงห์ได้รับทราบ ซึ่งภายหลังรับทราบข้อมูล รองศาสตราจารย์ มาย วัน จุง หัวหน้าฝ่ายวิทยาศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวิงห์ กล่าวว่า เป็นโอกาสที่ดีของทั้งสองสถาบัน ที่จะทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการให้ต่อเนื่อง ทั้งด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ตลอดจนบุคลากรของทั้งสองฝ่าย และมีความเป็นไปได้ที่จะเปิดหลักสูตรระยะสั้นร่วมกันต่อไปในอนาคต 

โอกาสนี้ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยวิงห์ ยังได้เชิญชวนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ได้เดินทางไปเยี่ยมชมหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยวิงห์ที่ประเทศเวียดนามด้วย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของทั้งสองสถาบันให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพข่าว : https://www.facebook.com/media/set?vanity=NPUThailand&set=a.6241400775925616

HOT LINK