รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม ต้อนรับคณะสำนักงบประมาณ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567

ม.นครพนม ต้อนรับคณะสำนักงบประมาณ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2023-04-02 16:29:23 377

นายสมยศ สีแสนซุย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ให้การต้อนรับ นายกตเวที เจริญพงศ์ นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ พร้อมคณะของสำนักงบประมาณ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2566 ณ อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

ทั้งนี้ นายสมยศ สีแสนซุย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ยตะโคตร รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และนางศุภวารี วงศ์ปทุม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน นำคณะสำนักงบประมาณ เข้าศึกษาดูงานในส่วนของแต่ละคณะ วิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อให้ทราบถึงบริบทผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ และให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัยนครพนม ให้สอดคล้องกับการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มที่ 3 “พัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น” ตลอดจนเพื่อให้ทราบถึงพัฒนาการของมหาวิทยาลัยนครพนม ในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการ และบุคลากรให้การต้อนรับ

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพข่าว : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=npufamily&set=a.725560266021775

HOT LINK