รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมประกอบพิธีวันรำลึกพระมหาเจษฎาเจ้าและวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2566

มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมประกอบพิธีวันรำลึกพระมหาเจษฎาเจ้าและวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2566

นายปิติพงษ์ เหล่าหงษ์สา 2023-03-31 17:12:05 356

วันที่ 31 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และบุคลากรกองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกอบพิธีถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันวันเจษฎาบดินทร์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันน้อยใหญ่นานัปการ โดยมีนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำคณะตุลาการ ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมกันประกอบพิธี ถวายราชสดุดี เพื่อแสดงถึงกตเวทิคุณสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ในพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ ซึ่งเป็นผู้ทรงวางรากฐานระเบียบข้าราชการพลเรือนไทยสมัยใหม่ขึ้นมา

    โดยในพิธีดังกล่าวได้มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) แก่ข้าราชการดีเด่นระดับประเทศของจังหวัดนครพนม จำนวน 4 ราย ประกอบไปด้วย นางคำปิ่น ทีสุกะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 นายจักรประพันธ์ ป้อมศรี จ่าจังหวัดนครพนม ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม นายณัฐพล สุริยนต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานจังหวัดนครพนม นางสาวภาวิณี ตุวายานนท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม และมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 7 ราย เพื่อเป็นยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนข้าราชการด้วยกัน ณ หอประชุมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK