รอบรั้วกันเกรา

ม.นครพนม จัดกิจกรรม U2TNPU เบิ่งแยง ย้องชู สู่เศรษฐกิจ BCG นครพนม

นางอรปวีณ์ ตั้งตระกูล 2023-03-31 11:42:11 241

วันที่ 30 มี.ค. 2566 เวลา 16.30 น. มหาวิทยาลัยนครพนม นำโดย สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรม U2TNPU เบิ่งแยง ย้องชู สู่เศรษฐกิจ BCG นครพนม โดยมี ผศ.ดร.คมกฤษณ์ ชูเรือง รอง ผอ.RDI กล่าวรายงาน และนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวเปิดกิจกรรม ทั้งนี้ มี ผศ.ดร.กัญลยา มิขะมา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จาก มหาวิทยาลัยนครพนม นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม หน.ส่วนราชการ จ.นครพนม เข้าร่วมพิธีเปิด ณ ลานพนมนาคา เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
การจัดกิจกรรม เบิ่งแยง ย้องชู สู่เศรษฐกิจ BCG นครพนม เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG หรือ U2T For BCG โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว) เพื่อสนับสนุนการทำข้อมูล Thailand Community Big Data (TCD) และส่งเสริมการนำสินค้าและบริการออกสู่ตลาดในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม โดยมีมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นผุ้ดำเนินการหลัก ซึ่งภายในงาน จัดขึ้นตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ประกอบด้วย กิจกรรมเสวนาวิชาการ จัดแสดงผลงานนิทรรศการ ที่เกี่ยวกับงานบริการวิชาการจากนักวิจัย อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม กว่า 50 ผลงานมานำแสดง อาทิ u2tนครพนม โครงการ บพท. โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ฯลฯ พร้อมกันนี้ ได้มีการเปิดตัว naka analytic : TCD Big Data กับการพัฒนาพื้นที่นครพนม และผลสำเร็จการดำเนินโครงการ u2t for bcg จังหวัดนครพนม โดยประชาชนสามารถนำข้อมูล tcd ของจังหวัดนครพนม ไปใช้ได้ จากการดึงข้อมูลจากสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนม กว่า 50,000 ข้อมูล เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาสินค้าท้องถิ่น ต่อไป
ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK