รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • รร.สาธิต ฯ ม.นครพนม จัดเวทีแสดงความสามารถ เพิ่มสมรรถนะผู้เรียนและพิธีปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565

รร.สาธิต ฯ ม.นครพนม จัดเวทีแสดงความสามารถ เพิ่มสมรรถนะผู้เรียนและพิธีปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2023-03-25 15:28:08 616

วันที่ 23 มีนาคม 2566 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดงานโครงการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิต ฯ ที่เน้นสมรรถนะเป็นฐาน กิจกรรมแสดงความสามารถนักเรียนและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน มี อาจารย์วิศรุต ศรีวรมย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ คณะครุศาสตร์ กล่าวรายงาน ณ โรงแรมเวลาดี อ.เมือง จ.นครพนม

ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงผลงานของนักเรียนในแต่ละระดับ ตั้งแต่ช่วงชั้นการศึกษาปฐมวัย ไปจนถึงระดับช่วงชั้นการศึกษามัธยมศึกษา รวม 12 ผลงาน นอกจากนี้ ยังได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ จำนวน 27 คน พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีความสามารถ และมีผลงานทางด้านวิชาการ ตลอดจนการแสดงความสามารถของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น

ซึ่งการจัดโครงการ ฯ ครั้งนี้ เป็นเวทีเพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพในการแสดงผลงาน รวมถึงให้เกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จทางการศึกษา และเพื่อแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพข่าว : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=NPUThailand&set=a.6212130025519358

HOT LINK