รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม ส่งนักศึกษาไทยศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ม.นครพนม ส่งนักศึกษาไทยศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2023-03-22 16:21:30 520

วันที่ 19 มีนาคม 2566 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาลัยวิทยาลัยนครพนม นำนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1/2566 จำนวน 17 คน เดินทางไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน (Yunnan Minzu University) สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้กรอบข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนม กับ มหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน โดยมี ดร.จิตต์โสภิณ พิเชษฐ์ลดารมณ์ และ ดร.พัทธ์วริน อรรคศรีวรโชติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ร่วมเดินทาง

การเดินทางไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยชนชาติยูนนานของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 4 เป็นการศึกษาตามกรอบข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนม กับ มหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน เมื่อปี พ.ศ. 2560 เป็นการศึกษาในรูปแบบ 3 + 1 คือ ศึกษาที่มหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน 3 ปี และไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน จำนวน 1 ปี 

โดยเมื่อวันที่ 20 มีนาคม ที่ผ่านมา นักศึกษาจำนวน 17 คน ได้เข้ารับการปฐมนิเทศเป็นนักศึกษาใหม่ ซึ่งมี ดร.กาน เสี่ย ชุน อธิการบดีมหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน ดร.เกิ่ง อี้ คณบดี และคณาจารย์วิทยาลัยนานาชาติ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนมอย่างอบอุ่น ขณะเดียวกัน ดร.กาน เสี่ย ชุน ได้ให้โอวาทแก่นักศึกษาสาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัยนครพนม ให้ประสบความสำเร็จในการศึกษาตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศจีน พร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พบกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนเพื่อนนักศึกษาชาวจีน (สาขาภาษาไทย) และนักศึกษารุ่นพี่ชาวจีน เพื่อสร้างความรู้จัก แลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒธรรมซึ่งกันและกัน โดยการส่งนักศึกษาไทยไปศึกษาต่อครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 2

มหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศจีน วิทยาเขตหลักตั้งอยู่ในเมืองหลวงของจังหวัดคุนหมิง ได้รับการพัฒนาให้เป็น "National Key University" แห่งเดียวในมณฑลยูนนาน ซึ่งได้รับการฝึกฝนมากกว่า 17,000 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสาขาต่าง ๆ เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ครบวงจรที่สุดในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ในปี ค.ศ. 1946 มหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน ได้รับการขึ้นชื่อโดย Concise Encyclopedia Britannica ให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก 15 แห่งในประเทศจีน

ภาพ/ข้อมูล : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาลัยวิทยาลัยนครพนม

ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK