รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 4/2566

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 4/2566

นายณัฐวรรธน์ ตันรัตนกุลชัย 2023-03-07 15:53:27 687

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 4/2566

 ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 4/2566

          วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 4/2566 ขึ้น ณ ห้องประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยอาจารย์กัลยาณี ม่วงไทย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุม คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการต่างๆ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมครั้ง เป็นการประชุมเพื่อพิจารณานักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาใน ปีการศึกษา 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ. 

HOT LINK