รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • คณะครุสาสตร์ ม.นครพนม ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2566

คณะครุสาสตร์ ม.นครพนม ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2566

นายณัฐวรรธน์ ตันรัตนกุลชัย 2023-03-03 11:52:00 716

คณะครุสาสตร์ ม.นครพนม ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2566

วันศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในการประชุม คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการปรึกษาหารือเกี่ยวข้องตำบ่งชี้ต่างๆ ของคณะฯ ที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้และมาตราฐานของมหาวิทยาลัยนครพนมต่อไป

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.  

HOT LINK