รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • คณะครุศาสตร์ ม.นครพนม จัดกิจกรรม KM เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการของบุคลากร ครั้งที่ 1

คณะครุศาสตร์ ม.นครพนม จัดกิจกรรม KM เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการของบุคลากร ครั้งที่ 1

นายณัฐวรรธน์ ตันรัตนกุลชัย 2023-03-02 16:27:22 674

คณะครุศาสตร์ ม.นครพนม จัดกิจกรรม KM เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการของบุคลากร ครั้งที่ 1

ภาพบรรยากาศกิจกรรม KM เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการของบุคลากร ครั้งที่ 1 

          วันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรม KM เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการของบุคลากร คร้งที่ 1 ณ ห้องประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา ทิสุวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาหลักสูตร เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว คณาจารย์ประจำสาขาวิชาต่างๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วยความพร้อมเพรียง
ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.  

HOT LINK