รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ นักศึกษาและนักเรียน ม.นครพนม คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดวงดนตรีร่วมสมัย จ.นครพนม

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ นักศึกษาและนักเรียน ม.นครพนม คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดวงดนตรีร่วมสมัย จ.นครพนม

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2023-02-28 17:06:20 330

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ อาจารย์วิศรุต ศรีวรมย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณาจารย์ นักเรียน และนักศึกษา เป็นผู้แทนเข้ารับเกียรติบัตรและรางวัลในนามสถานศึกษา โดยมีนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นเกียรติในพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลการประกวดวงดนตรีพื้นเมืองร่วมสมัย โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มน้ำโขง จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยบูรณาการจัดภายใต้งาน Nakhon Phanom Winter Festival 2013 ตอนสายลมแห่งความสุข ซึ่งจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ในครั้งนี้ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับรางวัลจำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ วงอรพิมพ์ นางสาวศิริรัตน์ อุ่นศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้แทนวงเข้ารับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท และ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 วงเคโระ (กบ) เด็กหญิงพิรุฬห์ธาร นันทนิรันดร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตฯ ผู้แทนวงเข้ารับเกียรติบัตร และเงินรางวัลจำนวน 8,000 บาท

ภาพ/ข่าว:  งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงาอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK