รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.นครพนม จัดบริการวิชาการต่อสังคม ท่องโซเชียลปลอดภัย โพสอย่างไรไม่ผิดกฏหมาย

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.นครพนม จัดบริการวิชาการต่อสังคม ท่องโซเชียลปลอดภัย โพสอย่างไรไม่ผิดกฏหมาย

นายณธีพัฒน์ ปาละเสริฐธัญกุล 2023-02-21 15:56:06 254

On February 21, 2023, Asst. Prof. Dr. Apikanittha Naloh, Associate Dean for Academic Affairs and Graduate Studies has brought personnel from the Faculty of Arts and Sciences Nakhon Phanom University Jointly organized a project: academic service to society of the Faculty of Arts and Sciences. There is a lecture on the law nearby. "Surfing social media safely No matter how you post it, it's not illegal" by Ajarn Chamaiporn Thaidumrongdej and a group of law professors. Faculty of Arts and Sciences, Nakhon Phanom University under the cooperation between the Faculty of Arts and Sciences Nakhon Phanom University with Nakhon Phanom Wittayakhom School and set up a booth to publicize the Faculty's curriculum for Mathayomsuksa 6 students at Nakhon Phanom Wittayakhom School. Nakhon Phanom Province with fun activities to give away many prizes at the Marukkha Nakorn meeting room Nakhon Phanom Wittayakhom School

Picture/News Faculty of Arts and Sciences Nakhon Phanom University

    Slot nusa

HOT LINK