รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • คณะครุศาสตร์ ม.นครพนม เข้าร่วมงานผ้าป่าสามัคคีสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนครพนม

คณะครุศาสตร์ ม.นครพนม เข้าร่วมงานผ้าป่าสามัคคีสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนครพนม

นายณัฐวรรธน์ ตันรัตนกุลชัย 2023-02-18 12:09:16 898

คณะครุศาสตร์ ม.นครพนม เข้าร่วมงานผ้าป่าสามัคคีสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนครพนม

ภาพบรรยากาศเข้าร่วมงานผ้าป่าสามัคคีสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนครพนม

          วันเสาร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ได้เข้าเข้าร่วมงานผ้าป่าสามัคคีสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนมและสภานักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ณ สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) เขตพื้นที่มรุกขนคร บ้านเนินสะอาด ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.  

HOT LINK