รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • วทอ. ศรีสงคราม จัดโครงการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2565

วทอ. ศรีสงคราม จัดโครงการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2565

นางสาวรัตนา สุวรรณทิพย์ 2023-02-15 17:51:08 383

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายอาทิตย์ ศิริสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดงานการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2565 โดยการประกวดสิ่งประดิษฐ์ในครั้งนี้ แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 ด้านการศึกษา (ระดับ ปวช. และ ปวส.) ,ประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ/การเกษตร (ระดับ ปวช. และ ปวส.) และประเภทที่ 3 ด้านการบัญชี/การตลาด (ระดับ ปวช. และ ปวส.) ภาพ/ข่าว : วทอ. ศรีสงคราม #SITC #NPU

HOT LINK