รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • นักวิจัย ม.นครพนม รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566

นักวิจัย ม.นครพนม รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2023-02-07 11:36:52 430

มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.จริญาณี ประสงค์กิจ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตยาภรณ์ โพธิ์ใต้ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2566 จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

ผลงานที่ได้รับรางวัล

1. รองศาสตราจารย์ ดร.จริญาณี ประสงค์กิจ 

รางวัลผลงานวิจัย ระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ 

ผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแบบจำลองการส่งผ่านเชิงควอนตัมในวัสดุขั้นสูง เพื่อการประยุกต์ใช้ของอุปกรณ์นาโนอิเล็กทรอนิกส์” (Development of Quantum Transport Models in Advanced Materials for Nanoelectronic Device Applications)

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตยาภรณ์ โพธิ์ใต้ และคณะ

รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ 

ผลงานวิจัยเรื่อง “การสร้างคลังข้อมูลวัสดุเชิงประกอบระดับนาโนเมตร พอลิไดแอเซทิลีน/สารประกอบซิงก์ที่สามารถควบคุมพฤติกรรม การเปลี่ยนสีและมีสมบัติฟลูออเรสเซนส์ที่ดีสำหรับเทคโนโลยีการตรวจวัด” (Creating a Library of Polydiacetylene/Zinc Compound Nanocomposites with Controllable Color-Transition Behaviors and Improved Fluorescent Property for Sensing Technologies)

    slot deposit pulsa 10 ribu

HOT LINK