รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม คว้ารางวัลระดับเหรียญเงิน 4 ผลงาน และรางวัล Popular Vote 2 ผลงาน จากการแข่งขันโครงการ Thailand New Gen Inventors Award 2023

ม.นครพนม คว้ารางวัลระดับเหรียญเงิน 4 ผลงาน และรางวัล Popular Vote 2 ผลงาน จากการแข่งขันโครงการ Thailand New Gen Inventors Award 2023

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2023-02-07 07:11:35 836

ม.นครพนม คว้ารางวัลระดับเหรียญเงิน 4 ผลงาน และรางวัล Popular Vote 2 ผลงาน จากการแข่งขันโครงการ Thailand New Gen Inventors Award 2023

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม คว้ารางวัลระดับเหรียญเงิน จำนวน 4 ผลงาน และรางวัล Popular Vote จำนวน 2 ผลงาน จากการแข่งขันโครงการ Thailand New Gen Inventors Award 2023 (I-New Gen Award 2023) ในงานวันนักประดิษฐ์ 2566 (Thailand Inventors Day 2023) ซึ่งจัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ณ Event Hall 100-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

การแข่งขันโครงการ Thailand New Gen Inventors Award 2023 (I-New Gen Award 2023) มหาวิทยาลัยนครพนม โดยวิทยาลัยธาตุพนม และวิทยาลัยนาหว้า ได้ส่งผลงานนักศึกษาเข้าร่วมประกวด จำนวน 4 ผลงาน ประกอบด้วย 

วิทยาลัยธาตุพนม 3 ผลงาน ได้แก่ 

-การออกแบบและพัฒนาเครื่องปลูกหอมแดงต้นแบบ สำหรับวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดเล็ก (ระดับอุดมศึกษา)
ผลงานโดย : นายวรวิทย์ กงสะเด็น และนายเจนเจษฎา คล้ายกิ่ง
ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์รชต มณีโชติ

-ตู้อบพลังงานรังสีอาทิตย์แบบเทอร์โมไซฟอนร่วมกับพัดลมไอร้อนควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบอัตโนมัติ (ระดับอุดมศึกษา)
ผลงานโดย : นางสาวหนูพา พิมพ์มาตย์ ,นายปัฐวิกรณ์ ขวัญเมือง ,นายอัคเรศน์ สุขแสน ,นายณัฐพงศ์ พ่อลิละ และนางสาวฉัตรปวีณ์ โฉสันเทียะ   
ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ฤทธิ์ อุปพงษ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤษฎ์ คล่องดี

-เรือเก็บขยะควบคุมผ่านวิทยุด้วยพลังงานรังสีอาทิตย์ (ระดับอาชีวศึกษา)
ผลงานโดย : นายสราวุฒิ พ่อธานี ,นายชิษนุชา เหลาทอง และนายรพีวิชย์ ศรีเงิน 
ที่ปรึกษา : อาจารย์ศรายุทธ เมาฬี

วิทยาลัยนาหว้า 1 ผลงาน ได้แก่ 

-ตู้อบรมควันผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่จากเชื้อเพลิงชีวมวล (ระดับอุดมศึกษา)
ผลงานโดย : นายฉัตรมงคล หม่อมบ่าว ,นายกิตติพล โคทังคะ ,นายรณชัย ประกิ่ง และนายทินภัทร ประกิ่ง 
ที่ปรึกษา : อาจารย์สมชัย  วะชุม  อาจารย์อังศุมาลิน  สมเทพ

ทั้งนี้ ผลการประกวดการแข่งขัน วิทยาลัยธาตุพนม คว้ารางวัลระดับเหรียญเงิน ทั้ง 3 ผลงาน พร้อมรางวัล Popular Vote จำนวน 2 ผลงาน และวิทยาลัยนาหว้า คว้ารางวัลระดับเหรียญเงิน 1 ผลงาน

สำหรับการแข่งขันโครงการ Thailand new gen inventors award 2023 (I-New Gen Award 2023) จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจและมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นนักวิจัยและนวัตกรในอนาคต ได้มีเวทีในการแสดงความสามารถพิเศษด้านการประดิษฐ์คิดค้น ซึ่งจะนำไปสู่ช่องทางในการขยายฐานบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงประเทศในอนาคต

ภาพ/ข้อมูล : วิทยาลัยธาตุพนม ,วิทยาลัยนาหว้า 

ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

    slot88

HOT LINK