รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร ม.นครพนม เข้าศึกษาดูงานด้านการคลัง ม.ราชภัฏสกลนคร

ฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร ม.นครพนม เข้าศึกษาดูงานด้านการคลัง ม.ราชภัฏสกลนคร

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2023-02-04 02:41:42 923

ฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร ม.นครพนม เข้าศึกษาดูงานด้านการคลัง ม.ราชภัฏสกลนคร

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นางสาวชนันท์กานต์ รามางกูร ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร มหาวิทยาลัยนครพนม และ นางสาวชลธิชา ศรีลาอ่อน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงศ์พัทธ์ มังคละคีรี ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ฯ พร้อมด้วยบุคลากรงานการเจ้าหน้าที่ งานนโยบายและแผน งานการเงิน และสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม เข้าศึกษาดูงานและปรึกษาหารือหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนมเพื่อนำมาคืนเป็นค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีนายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และนางอุดมพร บุตรสุวรรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สิน พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรงานคลัง ม.ราชภัฏสกลนคร ร่วมให้การต้อนรับ

ภาพ: งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ข่าว: งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม


    RTP Gacor

HOT LINK