รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครู : กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และจิตสาธารณะ

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครู : กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และจิตสาธารณะ

นายณัฐวรรธน์ ตันรัตนกุลชัย 2023-01-25 17:03:18 297

Atmosphere, Teacher Profession Student Potential Development Project: Community Service Activities and Public Mind 
Wednesday, January 25, 2023. The Faculty of Education, Nakhon Phanom University has organized a project to develop the potential of teaching professional students: community service activities and public mind at the area of ​​the Faculty of Education. Nakhon Phanom University The second year students of each department participated in the project.            

Photo/News: Public relations event, Faculty of Education, Nakhon Phanom University

    slot deposit 5000

HOT LINK