รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ non degree คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ non degree คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

นายณัฐวรรธน์ ตันรัตนกุลชัย 2023-01-24 16:44:00 182

Photos of the atmosphere  of the non degree project committee meeting, Faculty of Education, Nakhon Phanom University,
 Tuesday, January 24, 2023, Faculty of Education, Nakhon Phanom University The non-degree project committee meeting was held at Payung Thong Conference Room, 2nd floor, Chaturawit Building, Faculty of Education, Nakhon Phanom University. by Assistant Professor Dr. Sumalee Sriputtarin Dean of the Faculty of Education Nakhon Phanom University Presided over this meeting, the management team, faculty members and related officials attended the meeting in unison.            

News/Pictures: Department of Information and Communication, Faculty of Education, Mahidol University. 
    RTP Live 2023

HOT LINK