รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา จำนวน 133,000 บาท

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา จำนวน 133,000 บาท

นายสุรศักดิ์ เข็มปัญญา 2023-01-24 10:27:59 834

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา จำนวน 133,000 บาท

วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม อาจารย์ชัยกร บางศิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหรรม พร้อมด้วยอาจารย์หาญณรงค์ บำรุงศิริ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ซึ่งเป็นทุนการศึกษาจากมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง (งวดที่ 2) จำนวน 8 ทุนๆ ละ 15,000 บาท ,ทุนการศึกษาจากคุณเจตน์สฤษฎ์ สุวรรณมาโจ ผู้จัดการบริษัท บัวสุวรรณโลหะกิจ จำกัด จำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 10,000 บาท และทุนการศึกษาจากคุณสุวรรณี เนาวรเศรษฐ์ จำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 3,000 บาท 

ภาพ/ข่าว: งานประชาสัมพันธ์ ITECH NPU
    nusaslot

HOT LINK