รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • วพบ.นครพนม จัดโครงการบริการวิชาการ ฯ หนุนชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

วพบ.นครพนม จัดโครงการบริการวิชาการ ฯ หนุนชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

นายวุฒิธิกรณ์ ประพัศรางค์ 2023-01-23 11:08:40 267

วันที่ 21 มกราคม 2566 ณ วัดศรีบุญเรือง ชุมชนนาหลวง ต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ์ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัฒน์พงศ์ เข็มปัญญา หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการบูรณาการการบริการวิชาการ กับการเรียนการสอน การวิจัย หรือทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ ปีงบประมาณ 2566 รายวิชาการรักษาโรคเบื้องต้น กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และชาวบ้าน และนักเรียน บ้านนาหลวง เข้าร่วม

การจัดโครงการในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อจัดบริการวิชาการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย หรือทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประชาชนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ รวมถึงสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนด้านสุขภาพแก่ชุมชน ผ่านกิจกรรมบูรณาการกับการเรียนการสอนวิชาการรักษาโรคเบื้องต้น เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในภาวะฉุกเฉิน โดยนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 ร่วมกับ คณาจารย์จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ จำนวน 5 ฐานดังนี้ 

ฐานที่ 1 การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลผู้ที่ได้รับสารพิษ โดยใช้ผลการวิจัย เรื่องผลของการต้มน้ำรางจืดต่อระดับโคลีนเอสเตอเรสของเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ประเทศไทย 

ฐานที่ 2 การช่วยเหลือผู้ป่วยไฟไหม้ น้ำร้อนลวก 

ฐานที่ 3 การช่วยเหลือผู้ป่วยที่ถูกงูพิษกัด 

ฐานที่ 4 การช่วยเหลือผู้ป่วยกระดูกหัก

และ ฐานที่ 5 การห้ามเลือดและการนำส่งอวัยวะที่ขาด

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม #มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาชุมชน

    slot pulsa tanpa potongan 2023

HOT LINK