รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

นายณัฐวรรธน์ ตันรัตนกุลชัย 2023-01-18 12:40:27 193

 ภาพบรรยากาศ การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

           วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในการประชุม คณะผู้บริหาร คณาจารย์ตัวแทนสาขาวิชาต่างๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วยความพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.  

HOT LINK