รอบรั้วกันเกรา

กีฬานักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2565

นายณัฐวรรธน์ ตันรัตนกุลชัย 2023-01-16 12:57:43 314

ภาพบรรยากาศ กีฬานักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2565

           วันที่ 16 มกราคม 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับเกียรติ จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มาเป็นประธานเปิดกีฬานักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ณ บริเวณสนาม NPU Sport Complex ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 9 -16 มกราคม 2566 เป็นต้นมา มีการแบ่งสีโดยดังต่อไปนี้ 1.บุษราคัม(สีเหลือง) 2.จามจุรี(สีชมพู) 3.อัคนี(สีแดง) และ 4.พยักหมอก(สีฟ้า)  ในชื่อว่า EDU WINTER GAMES2023 
ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.  

HOT LINK