รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • วิทยาลัยนาหว้า ม.นครพนม จัดโครงการอบรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยอินโฟกราฟิก ประจำปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยนาหว้า ม.นครพนม จัดโครงการอบรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยอินโฟกราฟิก ประจำปีการศึกษา 2565

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2023-01-13 21:00:29 576

วันที่ 13 มกราคม 2566 ที่วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม นายสุมิตรชัย กันหาคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยอินโฟกราฟิก ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งจัดโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยนาหว้า โดยมี นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี นักประชาสัมพันธ์ หัวหน้างานสื่อสารองค์กร นายฉัตรชัย โกพลรัตน์ นักประชาสัมพันธ์ งานสื่อสารองค์กร กองกลาง และว่าที่ ร.ต.หญิงปริฉัตร ปิดตะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และการประกอบอาชีพต่อไปได้ 

อัลบั้มภาพเพิ่มเติม : ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนาหว้า

ภาพ/ข่าว : วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK