รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • นศ.ว.ธาตุพนม และ ว.นาหว้า ม.นครพนม ผ่านการฝึกช่างเทคนิคไฟฟ้าภายในอาคาร เข้าทำงานเป็นผู้ช่วยวิศวกร แก่ผู้ประกอบการในกลุ่มสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

นศ.ว.ธาตุพนม และ ว.นาหว้า ม.นครพนม ผ่านการฝึกช่างเทคนิคไฟฟ้าภายในอาคาร เข้าทำงานเป็นผู้ช่วยวิศวกร แก่ผู้ประกอบการในกลุ่มสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2023-01-13 20:10:20 991

นศ.ว.ธาตุพนม และ ว.นาหว้า ม.นครพนม ผ่านการฝึกช่างเทคนิคไฟฟ้าภายในอาคาร เข้าทำงานเป็นผู้ช่วยวิศวกร แก่ผู้ประกอบการในกลุ่มสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

วันที่ 13 มกราคม 2566 ที่ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นางจุฑามาศ ใจสบาย ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาหว้า พร้อมด้วย นางสาวอังศุมาลิน สมเทพ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีส่งมอบผู้สำเร็จการฝึกอบรมจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ให้กับสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย โดยมีนางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธี


การส่งมอบผู้สำเร็จการฝึกอบรมแก่สถานประกอบกิจการในครั้งนี้เป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม และวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ที่ผ่านการฝึกอบรม "หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาช่างเทคนิคไฟฟ้าภายในอาคาร (Electrical inside the building technician)" จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เข้าทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกร เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน 20 คน และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 คน รวมทั้งหมด 25 คน และมีสถานประกอบกิจการมารับเข้าทำงาน 9 แห่ง ซึ่งเป็นการดำเนินงานในครั้งนี้เป็นไปตามความร่วมมือการพัฒนาทักษะแรงงานไทย ระหว่าง วิทยาลัยธาตุพนม วิทยาลัยนาหว้า สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กับสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7อุบลราชธานี เพื่อร่วมกันผลิตกำลังแรงงานให้มีทักษะ ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานพร้อมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเทคนิคการปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้าภายในอาคารที่สถานประกอบกิจการใช้ในปัจจุบันให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนส่งต่อเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการในตำแหน่งงานผู้ช่วยวิศวกร พร้อมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้อย่างตรงจุด

 

ข้อมูล/ภาพ : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK