รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • นศ.วพบ. ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2566

นศ.วพบ. ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2566

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2023-01-12 17:07:01 846

นศ.วพบ. ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2566

มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความความชื่นชมและยินดีกับ
นางสาวชญานี ละม้าย นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1

ในโอกาสได้รับคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2566 จากกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566HOT LINK