รอบรั้วกันเกรา

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการ หลักสูตร (Non-Degree)

นายณัฐวรรธน์ ตันรัตนกุลชัย 2023-01-10 12:44:52 216

ภาพบรรยากาศ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการ หลักสูตร (Non-Degree)

           วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการ หลักสูตร (Non-Degree) ณ ห้องประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในการประชุม คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง
ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.

HOT LINK