รอบรั้วกันเกรา

วพบ.นครพนม ร่วมพูดคุยสร้างเครือข่าย

นายวุฒิธิกรณ์ ประพัศรางค์ 2023-01-05 11:39:11 252

วันที่ 4 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมศรีโคตรบุรีรัตน์ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมสมร เรืองวรบูรณ์ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมพูดคุยสร้างเครือข่าย "สร้างงาน และฝึกการมีจิตใจของผู้ให้ เพื่อส่งต่อการบริการด้วยหัวใจ ให้ชุมชนและสังคม" กับ ผู้บริหาร บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด

โดยการร่วมพูดคุยสร้างเครือข่ายในครั้งนี้ เป็นการพูดคุยในการสร้างเครือข่าย และเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจสมัครงานในวันที่นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา กับทางบริษัทฯ ซึ่งมีโรงพยาบาลในเครือข่าย ทั้งหมด 13 แห่ง ประกอบด้วยโรงพยาบาลพิษณุเวช โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1 โรงพยาบาลพริ้นช์ ปากน้ำโพ 2 โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูนโรงพยาบาลศิริเวช ลำพูน โรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภูมิ โรงพยาบาล วิรัชศิลป์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ และโรงพยาบาลพริ้นซ์สกลนคร


#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

HOT LINK