รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • มหาวิทยาลัยนครพนมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนครพนมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายฉัตรชัย โกพลรัตน์ 2022-05-20 15:00:14 164

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม และ ผศ.ดร.พงศ์พัทธ์ มังคละคีรี ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม ให้การต้อนรับสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.วีระเกษตร สวนผกา ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในโอกาสเดินทางเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม 


ทั้งนี้ ผศ.ดร.พงศ์พัทธ์ มังคละคีรี ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งได้นำเสนอการดำเนินงาน รูปแบบการทำงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อช่วยเสริมสร้างความมั่นคงต่อสวัสดิการของอาจารย์และบุคลากรในสังกัดของมหาวิทยาลัย และแลกเปลี่ยนแนวคิด ประเด็นการดำเนินงานต่าง ๆ ของสภาคณาจารย์ ฯ ทั้งสองมหาวิทยาลัยร่วมกัน ณ ห้องพนมเมธี ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม


#NakhonPhanomuniversity #NPU #NPUThailand #มหาวิทยาลัยนครพนม #มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาชุมชน #นครพนม #ศึกษาดูงาน #สภาคณาจารย์ #สภาคณาจารย์และข้าราชการ #สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 


ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม
อัลบั้มภาพ : https://www.facebook.com/media/set?vanity=npufamily&set=a.1064111497647562

HOT LINK