รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • สาขาคณิตศาสตรศึกษา ค.ครุศาสตร์ เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564

สาขาคณิตศาสตรศึกษา ค.ครุศาสตร์ เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564

นายณัฐวรรธน์ ตันรัตนกุลชัย 2022-05-20 09:42:48 107

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้ เข้ารับตรวจประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 การทบทวนผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ณ ห้องประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ. 

HOT LINK