รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยนครพนม เข้ารอบคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศ

ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยนครพนม เข้ารอบคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศ

2022-05-18 10:02:56 226

นางสาวศศิธร สิงห์พรหมสาร เจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565 ณ ห้องเอราวัณ 1-2 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา

ซึ่งผลการประกวดปรากฏว่า ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยนครพนม เป็น 1 ใน 8 แห่ง ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนการประกวดผลงาน TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565 ในกลุ่มดีเด่น ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา/อาชีวศึกษา และมีสิทธิ์เข้าสู่รอบการแข่งขันระดับประเทศ ในวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

สำหรับรายชื่อชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยนครพนม มีดังนี้

1. นายภาณุพันธ์ ลอดทะพร จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

2. นายณัฐวุฒิ สุริยนต์ จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

3. นางสาวกาญจนา ไม้กลิ่นหอม จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

4. นางสาวรัชฏา พิมวันนา จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

5. นายรัฐพงศ์ สมบูรณ์ จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

6. นายกฤษกร ไชยคราม จากคณะครุศาสตร์

7. นายอภิวัฒน์ สิงห์คำ จากคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

8. นายพงษกร เชื้อวังคำ จากคณะครุศาสตร์

9. นางสาวดาวพระศุกร์ ศรีอารักษ์ จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

10. นายอัมรินทร์ จิตอามาตย์ จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

11. นางสาวศศิธร สิงห์พรหมสาร เจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา (ผู้ฝึกซ้อม)

12. นางสาวจุฑาลักษณ์ แสนโท (อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้สนับสนุนชมรม)

#NakhonPhanomuniversity #NPU #NPUThailand #มหาวิทยาลัยนครพนม #มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาชุมชน #นครพนม #ทูบีนัมเบอร์วัน #ToBeNumberOne #การประกวดทูบีนัมเบอร์วัน

ภาพ/ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK