รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ผศ. ว่าที่ ร.ต.ภูมินทร์ ฮงมา อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผศ. ว่าที่ ร.ต.ภูมินทร์ ฮงมา อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2022-05-03 09:56:18 257

มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีภูมินทร์ ฮงมา อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโอกาสได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นหนึ่งใน "ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564" ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งได้เข้าร่วมพิธีรับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีมีคุณธรรมของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ.2564 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเวียนมาครบรอบเป็นปีที่ 3 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี มีผู้ได้รับเกียรติบัตร “คนดีศรี อว. จำนวน 14 ราย และข้าราชการพลเรือนดีเด่น จำนวน 82 ราย เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพมหานคร

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ปอว. ) กล่าวว่า ในนามของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการและบุคลากรของ อว. วันนี้เป็นวันสำคัญอย่างยิ่งสำหรับข้าราชการที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ นอกจากเมื่อวันที่ 1 เมษายน เป็นวันข้าราชการพลเรือนไทย และในวันนี้ 2 พฤษภาคม กระทรวง อว. ได้ครบรอบการสถาปนากระทรวง 3 ปี กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของงานฉลองครบรอบสถาปนา ผมเชื่อว่าด้วยปณิธานและความมุ่งมั่นของบุคลากรของกระทรวง อว. ทุกท่านที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน จะสามารถพัฒนาทางด้านการอุดมศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรมของกระทรวงอย่างต่อเนื่องและเป็นพลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ ผมขอฝากบุคลากรทุกท่านที่มีบทบาทสำคัญและเป็นหัวใจสำคัญในการผลักดันการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถและการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองด้วยความขยันอดทน เสียสละ  ยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมในการร่วมผลักดันให้กระทรวง อว. ประสบความสำเร็จและเป็นพลังในการยกระดับประเทศไทยให้มีขีดความสามารถสูงขึ้น สร้างอนาคตให้กับประเทศนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีภูมินทร์ ฮงมา กล่าวว่า วันนี้ผมและครอบครัวรู้สึกดีใจ​ และภาคภูมิใจ​เป็นอย่างยิ่ง​ กับรางวัลอันทรงเกียรติ​ที่ได้รับ ผมขอขอบพระคุณ ​คณะผู้บริหาร​ อาจารย์ ​เจ้าหน้าที่​ เพื่อนร่วมงานทุกท่าน​ และลูกศิษย์ลูกหา​ทุกคน ผมจะยึดมั่น​ ถือมั่น​ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น​ ซื่อสัตย์​ ตามกฎ​ ระเบียบ​ ข้อบังคับ​ ด้วยหลักธรรมาภิบาล​ เพื่อองค์กร​ เพื่อประเทศชาติ​ตลอดไป

แหล่งที่มา:​ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เรียบเรียง:​ งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK