รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม ลงพื้นที่และร่วมตรวจเยี่ยม ศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ในชุมชน (CI) มหาวิทยาลัยนครพนม

ม.นครพนม ลงพื้นที่และร่วมตรวจเยี่ยม ศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ในชุมชน (CI) มหาวิทยาลัยนครพนม

นายปิติพงษ์ เหล่าหงษ์สา 2022-01-14 18:00:57 514

    วันศุกร์ที่ 14 มกราคม .. 2565 เวลา 14.00 . ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วย ผศ.ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม และ ผศ.ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ รักษาการรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ลงพื้นที่ร่วมกับพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา ในนามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) และ นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ได้ร่วมกันตรวจเยี่ยม ศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ในชุมชน (CI) มหาวิทยาลัยนครพนม และประชุมหารือเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 โรงยิม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่มรุกขนคร (บ้านเนินสะอาด

โดยที่ประชุมในครั้งนี้พล...อดุลย์ แสงสิงแก้ว กล่าวว่าได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของจังหวัดนครพนมอย่างใกล้ชิด ซึ่งเมื่อเดือน ..2564 ได้ร่วมกับจังหวัดนครพนม ภาคเอกชน และกลุ่มนักธุรกิจ สร้างโรงพยาบาลสนามไว้สำหรับรองรับผู้ติดเชื้อไว้แล้วทั้งสิ้น 580 เตียง และหากเกิดการแพร่ระบาดรอบใหม่ขึ้นมาอีก เชื่อมั่นว่าจังหวัดนครพนมภายใต้การนำของ นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะสามารถรับมือได้กับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี "ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK