รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม ร่วมกับ รพ.นครพนม จัดสัมมนาประเมินความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์

ม.นครพนม ร่วมกับ รพ.นครพนม จัดสัมมนาประเมินความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์

นายฉัตรชัย โกพลรัตน์ 2021-11-26 15:19:04 388

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมบริหาร ชั้น 4  โรงพยาบาลนครพนม  มหาวิทยาลัยนครพนมร่วมกับโรงพยาบาลนครพนมจัดงานสัมมนาประเมินความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม ประธานคณะทำงานศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และคณะทำงาน ฯ ร่วมดำเนินการสัมนา ซึ่งมี นายแพทย์ จรุงธรรม ขันตี รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลนครพนม และบุคลากรของโรงพยาบาลนครพนมให้การต้อนรับและเป็นผู้ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโรงพยาบาลนครพนมพร้อมร่วมแสดงความคิดเห็นในการประเมินความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมในครั้งนี้

  ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้  เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยนครพนมและโรงพยาบาลนครพนม รวมทั้งการแลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์จากตัวแทนบุคคลในพื้นที่และบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลต่างๆได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม เทศบาลเมืองนครพนม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม โรงพยาบาลส่องดาว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลขอนแก่น และโรงเรียนแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยได้มีการนำเสนอข้อมูลและรวบรวมประเด็นเพื่อหาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม รวมทั้งการดำเนินงานขับเคลื่อนร่วมกับมหาวิทยาลัยนครพนมต่อไป


ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK