รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • กิจกรรมสานสัมพันธ์ ระหว่าง นศ.ม.นครพนมกับชุมชน เพื่อเรียนรู้ประเพณีห่อข้าวต้มเวียดนามเนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่เวียดนามและตรุษจีน

กิจกรรมสานสัมพันธ์ ระหว่าง นศ.ม.นครพนมกับชุมชน เพื่อเรียนรู้ประเพณีห่อข้าวต้มเวียดนามเนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่เวียดนามและตรุษจีน

นางสาวอรปวีณ์ บัวชู 2021-02-19 15:03:57 185

กิจกรรมสานสัมพันธ์ไมตรีระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนมกับชุมชน เพื่อเรียนรู้ประเพณีห่อข้าวต้มเวียดนามเนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่เวียดนามและตรุษจีน

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์ไมตรีระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนมกับชุมชน เพื่อเรียนรู้ประเพณีห่อข้าวต้มเวียดนามเนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่เวียดนามและตรุษจีน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์  มังคละคีรี ตำแหน่ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ประสานตรี ตำแหน่ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวเปิดโครงการ ซึ่งมีนักศึกษา บุคลากร ปราชญ์ชาวบ้าน และชาวบ้านบ้านนาจอกเข้าร่วมกิจกรรม กว่า 100 คน ณ พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านมิตรภาพไทย – เวียดนาม บ้านนาจอก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

โดยในช่วงเช้า เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการห่อข้าวต้มเวียดนามกับชาวบ้านชุมชนบ้านนาจอก ซึ่งมีนักศึกษาจากวิทยาลัยธาตุพนม วิทยาลัยนาหว้า คณะเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมบริการ ร่วมเรียนรู้การห่อข้าวต้มเวียดนาม

และในช่วงบ่ายเป็นการรับชมการนำเสนอผลงานและกล่าวแสดงความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมจากตัวแทนนักศึกษา ต่อด้วยเวทีเสวนา หัวข้อประเพณีการห่อข้าวต้มเวียดนามในเทศกาลปีใหม่ของชาวเวียดนาม มีวิทยากรผู้เข้าร่วม ได้แก่ นายจันทร์ไทย พัฒนประสิทธิชัย กำนันตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง บรรยายหัวข้อ ประเพณีการหอข้าวต้ม Bánh Chưng ของคนไทยเชื้อสายเวียดนาม, นายศิวรัตน์  ตันติพิพัฒกุลชัย นายกสมาคมไทยเวียดนาม จังหวัดนครพนม บรรยายหัวข้อ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายเวียดนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ประสานตรี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม บรรยายหัวข้อ ความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนมกับชุมชนและประเทศเพื่อนบ้าน ดำเนินรายการ โดยอาจารย์สุริยา  คำหว่าน


ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยนครพนม


HOT LINK