รอบรั้วกันเกรา

ม.นครพนม จัดโครงการแนะแนวอาชีพให้นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

นายระพีพัชร ภัคธนาชัยวงษ์ 2021-02-15 10:44:29 111

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการแนะแนวอาชีพให้นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการ ฯ และได้รับเกียรติจาก นางสาววิกานดา ตั้งเตรียมใจ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การเตรียมความพร้อมเข้าสู่เส้นทางในการประกอบอาชีพ" นางสาวณัฎชญา ชานุวัฒน์ นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การปรับตัวในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างไรให้มีความสุข" นายธงชัย ชำนาญไพร นายกสมาคมศิษย์เก่า เป็นวิทยากรเสวนาเรื่อง "น้องจบ พี่นัดพบ หางานทำ" และ นางสาวบัวสาย สมสาร์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารบุคคลจาก บริษัท โตโยต้านครพนม จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "เทคนิคการสัมภาษณ์งาน และแหล่งงานพิเศษระหว่างเรียน" โดยมีนักศึกษาจากแต่ละคณะ/วิทยาลัย เข้าร่วม ณ ห้องพนมศิลป์ ชั้น M คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

โครงการแนะแนวอาชีพให้นักศึกษา เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาเพื่อการตัดสินใจในสาขาอาชีพที่นักศึกษาสนใจ ซึ่งนักศึกษาจะสามารถมองเห็นความต้องการของตนเองว่ามีความสอดคล้องกับการเป็นบุคลากรสำคัญในองค์กรด้านใดทั้งของรัฐและเอกชน หรือมีความสอดคล้องกับการเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว การจัดโครงการครั้งนี้ จึงมุ่งหวังให้เตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาที่จะสามารถก้าวเข้าสู่วิชาชีพได้อย่างมั่นใจและประสบความสำเร็จในอาชีพการงานในอนาคต

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

HOT LINK