รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • วิทยาลัยการท่องเที่ยว ฯ ม.นครพนม ให้การต้อนรับ อาจารย์ และ นร.รร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้และแนะแนวการศึกษา

วิทยาลัยการท่องเที่ยว ฯ ม.นครพนม ให้การต้อนรับ อาจารย์ และ นร.รร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้และแนะแนวการศึกษา

นายศิขริน โพธิ์แก้ว 2021-02-05 21:12:37 200

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์บุญธรรม ข่าขันมะณี รักษาราชการแทนคณบดี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวต้อนรับคณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ และแนะแนวการศึกษา ในโครงการจัดการเรียนรู้นอกสถานที่ตามแนวทาง Problem Based Learning โดยให้นักเรียนได้ฝึกเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกฝนทักษะการทำงาน ร่วมกันและแสดงความคิดสร้างสรรค์ของตน และรับฟังบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจการประชุมและนิทรรศการ (MICE) โดยอาจารย์ ดร.กันตภพ บัวทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมกับให้นักเรียนเข้าร่วมฝึกทำขนมหวานรายวิชาการปฏิบัติการครัวไทย ร่วมกับนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

HOT LINK