รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม ต้อนรับคณะส่วนล่วงหน้าเข้าตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ม.นครพนม ต้อนรับคณะส่วนล่วงหน้าเข้าตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2020-11-16 18:46:55 371

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยนครพนม ให้การต้อนรับคณะส่วนล่วงหน้า ในโอกาสเดินทางเข้าตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีพลอากาศตรี พิศณุ ไพบูลย์ ราชองครักษ์ในพระองค์ 904/905 เป็นหัวหน้าคณะนำส่วนล่วงหน้าลงพื้นที่ซักซ้อมการปฏิบัติ และตรวจติดตามการเตรียมการรับเสด็จ ฯ ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์ ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 16 ธันวาคม 2563 มีบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น 1,025 คน 

ทั้งนี้นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติอย่างสูงสุด โดยที่ประชุมได้แจ้งกำหนดการเสด็จพระราชดำเนิน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รวมถึงแนวทางและมาตรการป้องกันในการเฝ้าระวังการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า (โควิด – 19) การถวายความปลอดภัย ผังเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน ฯ มาพระราชทานปริญญาบัตร ผังที่นั่งบัณฑิตภายในหอประชุมศรีโคตรบูรณ์ ชั้น 3 ผังภายในห้องเตรียมปริญญาบัตร (ด้านข้างเวที) รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ภาพ/ข่าว : งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองกลาง (กองบริหารงานทั่วไป) สำนักงานอธิการบดี

อัลบั้มภาพข่าวทั้งหมด : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=NPUThailand&set=a.3635655459833507

HOT LINK