รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ว.พยาบาล ฯ มหาวิทยาลัยนครพนม อบรมหลักสูตรระยะสั้น สร้างนักดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

ว.พยาบาล ฯ มหาวิทยาลัยนครพนม อบรมหลักสูตรระยะสั้น สร้างนักดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2020-08-10 17:41:11 199

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม นำผู้เข้าอบรมในโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) หลักสูตร 70 ชั่วโมง ลงพื้นที่บ้านหนองญาติ ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม เพื่อฝึกปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ชุมชน โดยมีเจ้าหน้าโรงพยาบาลนครพนม เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองญาติ และคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ลงพื้นที่ร่วมด้วย

อาจารย์อนันตศักดิ์ พันธ์พุฒ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ ฯ เปิดเผยว่า โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) หลักสูตร 70 ชั่วโมง เป็นความร่วมมือกันระหว่าง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี โรงพยาบาลนครพนม และมูลนิธิศรีโคตรบูร เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลผู้สูงอายุให้มีความรู้ความสามารถ รวมถึงทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอนาคต โดยวันนี้ได้นำผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติในพื้นที่จริง ตั้งแต่การปฏิบัติตัวต่อผู้สูงอายุในเบื้องต้น การประเมินคัดกรองภาวะสุขภาพผู้สูงอายุเบื้องต้น การดูแลผู้สูงอายุที่มีแผลเรื้อรัง-แผลกดทับ (ในรายที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง) การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคล การใช้ออกซิเจนที่บ้านและการพ่นยา และให้คำแนะนำการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เป็นต้น โดยโครงการ ฯ ดังกล่าว ได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 กิจกรรม คือ 1.การฝึกเรียนทฤษฎี จำนวน 35 ชั่วโมง ซึ่งได้เริ่มทำการอบรมมาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ที่ผ่านมา และ 2.ลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติสถานที่จริงให้ครบตามระยะเวลาของหลักสูตร 70 ชั่วโมง หลังจากนั้นผู้เข้าอบรมโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) จำนวน 73 คน จะได้รับใบประกาศนียบัตร จากอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้ที่ได้รับใบประกาศนียบัตรถือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนด ซึ่งสามารถนำความรู้ไปดูแลผู้สูงอายุในชุมชนตนเองได้ต่อไปในอนาคต นายอนันตศักดิ์ กล่าว.

ภาพ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม / งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม

ข่าว : งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพข่าวทั้งหมด : https://www.facebook.com/pg/npufamily/photos/?tab=album&album_id=670067173718665&__tn__=-UC-R

HOT LINK