รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ว.พยาบาล ฯ ม.นครพนม จัดอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) รองรับสังคมสูงวัยในอนาคต

ว.พยาบาล ฯ ม.นครพนม จัดอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) รองรับสังคมสูงวัยในอนาคต

นายอนุพงษ์ ศรีวิรัตน์ 2020-08-01 12:51:41 193

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ผศ.ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) หลักสูตร 70 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ดูแลผู้สูงอายุในการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน ซึ่งจัดโดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี โรงพยาบาลนครพนม และมูลนิธิศรีโคตรบูร ระหว่างวันที่ 1-11 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมพลตำรวจเอกสนอง วัฒนวรางกูร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม มีผู้เข้ารับการอบรมกว่า 80 คน

ภาพ/ข่าว : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK